Menu


صندوق سرمایه گذاری اختصاصی بازارگردانی چیست :

این صندوق ها در چهارچوب اساسنامه و امیدنامه خود، منابع جمع آوری شده را به منظور بازارگردانی سهام شرکت یا صنعتی خاص که در امیدنامه به آن ها اشاره شده است، بکار می گیرند.صندوق های بازارگردانی یکی از بهترین ابزارها در بازار سرمایه هستند.

بهتر است بدانید هدف اصلی این صندوق ها کمک به جریان معاملات نمادهای خاص در بازار بورس و واوراق بهادار می باشد و در نتیج