Menu


سرمایه گذاری جسورانه چیست:

سرمایه گذاری جسورانه(Venture Capital) یک مدل سرمایه گذاری برای راه اندازی کسب و کارهای نوپا و شرکتهای کوچک با پتانسیل رشد بلندمدت است، در واقع این نوع سرمایه گذاری منبع بسیار مهمی برای راه اندازی کسب وکارهایی است که کوچکتر از آن هستند که بتوان دسترسی مناسب به بازار سرمایه یا بانکها داشته باشند و عمدتا از ریسک بالا و بالتبع بازدهی مورد انتظار بالایی برای سرمایه گذار برخوردارند.

همواره کسب وجوه مورد نیاز برای راه‌اندازی فعالیت‌های جدید، به‌عنوان یک چالش برای کارآفرینان مطرح بوده است، فرآیند به دست آوردن این نقدینگی، ممکن است ماه‌ها به طول انجامد و کارآفرینان را از ایجاد کسب‌وکارهای جدید منصرف کند. از سوی دیگر، بدون تامین مالی کافی، کسب‌وکارهای نوپا هرگز به موفقیت نخواهند رسید و به عبارت دیگر کمبود نقدینگی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری عاملی موثر در شکست بسیاری از کسب‌وکارها است. این در حالی است که به دلیل نرخ بالای شکست در کسب‌وکارهای جدید اما کوچک، موسسات مالی تمایل چندانی به قرض دادن وجوه یا سرمایه‌گذاری در آنها ندارند، بنابراین تامین مالی طرح‌های نوآورانه، نوع خاصی از روش‌های تامین مالی است که موضوع سرمایه‌گذاری جسورانه را دربر دارد.

فعالیت اصلی صندوق جمع‌آوری منابع مالی و سرمایه‌گذاری در اوراق مالکیت اشخاص حقوقی با موضوع فعالیت در زمینه‌های مختلف است. به‌عنوان مثال زمینه‌هایی از جمله پروژه‌های فکری و نوآورانه، اختراعات، علائم تجاری، طرح‌های صنعتی، ارقام گیاهی، آثار ادبی و هنری به منظور به بهره‌برداری رساندن و تجاری‌سازی دارایی‌های یادشده از طریق تملک خرد یا مدیریتی.

صندوق سرمایه گذاری جسورانه اینوتک آشنا

صندوق جسورانه اینوتک آشنا با سرمایه100 میلیارد ریال ، با تیمی متشکل از مدیران باتجربه و کارآمد ، موفق به دریافت مجوز فعالیت گردیده است. این صندوق با نماد آشنا تک در فرابورس پذیرفته شده است .

حوزه های فعالیت این صندوق شامل موارد زیر است:

زیست فناوری و سلامت؛

اطلاعات و ارتباطات؛

مواد پیشرفته و نانو تکنولوژی؛

گزینه هایي که مورد بررسي قرار مي گیرند از بین استارت آپ ها و یا شرکتهای دانش بنیان به ویژه شرکتهای نوپا و در شرف تاسیس و همچنین