Menu


صندوق سرمایه گذاری در اوراق با درآمد ثابت چیست :

کم ریسک ترین نوع صندوق های سرمایه گذاری، این دسته از صندوق ها هستند.تا 80% وجوه جمع آوری شده در این صندوق ها در اوراق با درآمد ثابت مثل اوراق مشارکت پذیرفته شده در بورس و اوراق بهادار و سپرده های بانکی سرمایه گذاری می گردد.لذا این صندوق ها حداقل سود ثابتی را برای پرداخت های دوره ای به سرمایه گذاران خود پیش بینی می کنند. مابقی وجوه نیز در بازار بورس و اوراق بهادار سرمایه گذاری شده و صندوق در پایان هر دوره زمانی که به آن دوره پرداخت سود صندوق اطلاق می گردد، بازدهی حاصل از این سرمایه گذاری ها را محاسبه و به همراه حداقل سود پیش یینی شده به سرمایه گذاران پرداخت می نماید.درواقع مهم ترین تفاوت ماهیت صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت و سپرده های بانکی، وجود فرصت کسب بازدهی بالاتر از طریق سرمایه گذاری هوشمندانه صندوق در اوراق بهادار بورسی می باشد.

درمجموع می توان مزیت های سرمایه گذاری در صندوق های با درآمد ثابت را به شرح ذیل عنوان نمود :

-         فرصت کسب بازدهی بالاتر از نرخ سود سپرده بانکی

-         امکان سرمایه گذاری با حداقل مبلغ (هر واحد صندوق های سرمایه گذاری با درآمد ثابت بین 100 تا 103 هزار تومان قابل خریداری است)

-         برخورداری از سود روزشمار

-         امکان برداشت وجه در هر زمان (باید سه روز کاری از ثبت اولین درخواست صدور سپری شده باشد تا دارایی ها در حساب شما ثبت نهایی شده باشند.)

معرفی صندوق سرمایه گذاری حکمت آشنا ایرانیان :

صندوق سرمایه گذاری حکمت آشناایرانیان در تاریخ 20/04/89 تأسیس و به شماره 10784 نزد سازمان بورس و اوراق بهادار ثبت شده است.ارکان این صندوق به شرح ذیل می باشد.

عنوان رکن

عامل

مدیر

سبدگردان سهم آشنا

متولی

مؤسسه حسابرسي و خدمات مالي فاطر

مدیر ثبت

کارگزاری سهم آشنا

حسابرس

موسسه حسابرسی بهمند

ضامن نقدشوندگی

بانک حکمت ایرانیان

 

 

برای مشاهده اطلاعات کامل این صندوق (شامل سودهای پرداختی دوره ای، نرخ صدور و ابطال و..) روی متن کلیک کنید.

-         دوره محاسبه سود ماهانه این صندوق 15هر ماه بوده و طی دو روز کاری به حساب سرمایه گذاران پرداخت می گردد.