اعضای هیئت مدیره

اعضای هیئت مدیره

 

شهریار شهمیری

 

رئیس هیات مدیره
سوابق علمی:

 • کارشناس مهندسی مواد متالوژی؛
 • کارشناس ارشد مهندسی مواد متالوژی - خوردگی فلزات؛
سوابق تجربی:
​​​​​​​
 • مدیر عامل و عضو هیأت مدیره کارگزاری سهم آشنا؛
 • عضو هیأت مدیره کانون کارگزاران بورس و اوراق بهادار؛
 • رییس هیات مدیره صرافی تضامنی شهمیری و شرکا (صرافی سهم آشنا)؛
گواهی نامه های حرفه ای:
​​​​​​​
 • مهارت های انجام عملیات صرافی؛
 • مدیریت سرمایه گذاری؛
 • تجزیه و تحلیل صورت های مالی؛
 • آشنایی با جرایم و اختلافات در بورس؛
 • آشنایی با مقررات و فرایندهای اخذ مجوز سرمایه گذاری خارجی در بورس؛

هستی کاخی

نایب رئیس هیات مدیره
سوابق علمی:
​​​​​​​
 • کارشناس مدیریت بیمه؛
 • مدیریت MBA بازار سرمایه؛
سوابق تجربی:

 • مدیر امور مالی و اداری کارگزاری سهم آشنا؛
 • عضو هیأت مدیره کارگزاری سهم آشنا؛
 • نایب رییس هیأت مدیره کارگزاری سهم آشنا؛
 • رییس هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه گذاری سهم آشنا؛
 • نایب رییس هیأت مدیره سبدگردان سهم آشنا
گواهی نامه های حرفه ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​مهارت های انجام عملیات صرافی؛
 • معامله گری اوراق تأمین مالی؛
 • اصول بازار سرمایه؛ISO ؛

احسان جنگجوی

مدیرعامل
سوابق علمی:
​​​​​​​

 • کارشناسی حسابداری از دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی ارشد مدیریت مالی از دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم وتحقیقات
 • دانشجوی دکتری مدیریت مالی گرایش مهندسی مالی دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
سوابق تجربی:

 • مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری امین سامان
 • مدیر سرمایه گذاری صندوق سرمایه گذاری امین گلوبال
 • مدیر مالی شرکت تامین سرمایه امین
 • عضو کمیته سرمایه گذاری شرکت تامین سرمایه امین
 • نماینده و مسئول مبارزه با پولشویی شرکت تامین سرمایه امین
 • نایب رییس هیئت مدیره شرکت گروه خدمات بازار سرمایه سهم آشنا
گواهی نامه های حرفه ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​گواهینامه اصول بازار سرمایه
 • گواهینامه معامله گری اوراق مشتقه
 • عضویت در انجمن های حرفه ای وموسسات علمی وفرهنگی:
 • عضو انجمن مهندسی مالی ایران(IFEA)

ساناز ذبیحی طاری

عضو هیأت مدیره
سوابق علمی:

 • بازار سرمایه، دانشگاه خوارزمیMBA
 • کارشناسی ارشد مدیریت جهانگردی گرایش بازاریابی، دانشگاه علامه طباطبایی
 • کارشناسی مدیریت جهانگردی، دانشگاه علامه طباطبایی
​​​​​​​سوابق تجربی:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​عضو موظف هیأت مدیره شرکت مشاور سرمایه‏گذاری سهم آشنا
 • عضو موظف هیأت مدیره شرکت سبدگردان سهم آشنا
گواهی نامه های حرفه ای:
​​​​​​​
 • ​​​​​​​اصول بازار سرمایه
 • تحلیل گری بازار سرمایه
 • کارشناسی عرضه و پذیرش
 • مدیریت نهادهای بازار سرمایه
 • معامله گری اوراق تامین مالی